สูบกัญชาคลายเครียด

179 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สูบกัญชาคลายเครียด

:: [คำถาม] :: 
.
การสูบกัญชาเป็นครั้งคราวเช่นเมื่อรู้สึกเครียดจะทำได้หรือไม่
.
:: [คำตอบ] :: 
.
มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ
กัญชาเป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ว่าจะเรียกในชื่อกัญชา มารีฮวนนา หรือชื่ออื่น ๆ ก็ตาม 
.
อิบนุ ฮะญัร อัลหัยตะมี กล่าวไว้ในหนังสือ ฟะตาวา อัลฟิกฮิยฺยะฮ์ (4/233) ท่านได้พูดเกี่ยวถึงกับกัญชาไว้ดังนี้ 
.
หลักฐานสำหรับการห้ามปรากฏในรายงานจากอิมามอะหมัดใน มุสนัดของท่าน และจากอบูดาวุดใน สุนันของท่านด้วยสายรายงานที่เชื่อถือได้จาก อุมมุสะลามะฮ์(ขออัลลอฮทรงพึงพอใจเขา)กล่าวว่า “ท่านศาสนทูตได้ห้ามทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาและขาดสติ” นักวิชาการอิสลามกล่าวว่าการขาดสติคืออาการง่วงนอนและแขนขาเฉื่อยชา หะดีษนี้เป็นการบ่งชี้ว่ากัญชาเป็นสิ่งที่หะรอม เพราะมันทำให้มึนเมาและเคลิบเคลิ้มขาดสติ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่สูบกัญชาถึงนอนมาก อัลเกาะรอฟีและอิบนุตัยมิยะฮ์รายงานว่ามีมติเอกฉันท์ว่ามันหะรอมและกล่าวด้วยว่าใครก็ตามที่ถือว่าหะลาลแน่แท้เขาได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธศาสนา ท่านกล่าวว่า เหตุผลที่อิมามมัซฮับทั้งสี่ (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาพวกเขา) มิได้กล่าวถึงมัน ก็เนื่องมาจากในยุคของพวกเขากัญชายังไม่เป็นที่รู้จัก แต่มันปรากฏขึ้นในโลกมุสลิมเมื่อตอนท้ายของศตวรรษที่หกและช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่เจ็ดเมื่อรัฐของพวกตาร์ตาร์ปรากฏขึ้นมา 
.
ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมิยะฮ์(ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน)กล่าวไว้ในฟะตาวา อัลกุบรอ(3/425) ว่า การสูบกัญชาเป็นสิ่งที่หะรอมอย่างชัดเจน และนับเป็นพืชหะรอมที่เลวร้ายที่สุด ไม่ว่าจะบริโภคมันเพียงเล็กน้อยหรือมากก็ตาม 
.
การบริโภคสิ่งที่ทำให้มึนเมาเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าพวกเขาจะบริโภคในรูปแบบใดก็ตาม 
.
อัลอัลลามะฮฺ อิบนุกอศิม อัชชาฟิอีย์ กล่าวว่า สิ่งที่หมายถึงการดื่มคือการบริโภค ไม่ว่ามันจะเป็นการดื่มหรือบริโภคในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นมติเอกฉันท์ว่าต้องห้ามหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่ามันจะเป็นของแข็ง ของเหลว ดิบ ๆ หรือมีการปรุง 
.
ชะรีอะฮ์ห้ามการบริโภคยาเสพติดและสิ่งมึนเมาเนื่องมันเป็นอันตรายต่อ ความคิด สติปัญญา จิตวิญญาณ ครอบครัวและสังคมโดยรวม 
.
สำหรับความเครียดและความวิตกกังวล ท่านจงมั่นใจเถิดว่ามันไม่อาจบำบัดได้ด้วยการสูบกัญชาและบริโภคสิ่งหะรอมอื่นๆ อัลลอฮฺไม่ทรงวางการบำบัดให้แก่ประชาชาตินี้ในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้ ในหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิม(3670) ฏอริก บินสุวัยด์ อัลญุอฟีได้ถามท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)เกี่ยวกับเหล้า ท่านนบีได้ห้ามไว้และห้ามไม่ให้ผลิต เขากล่าวว่า “แต่ฉันผลิตมาเพื่อเป็นยารักษา” ท่านนบีตอบว่า “แท้จริง มันไม่ใช่ยา แต่มันคือโรค” 
.
หากท่านต้องการกำจัดความวิตกกังวล เราขอแนะนำท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. ดุอาขอการอภัยโทษด้วยด้วยความตระหนัก
2. อาบน้ำละหมาดและละหมาด เพราะสิ่งนี้เป็นวิธีการที่สำคัญที่ช่วยคนหนึ่งให้มีความอดทนในการรับมือกับตวามยุ่งยากและปัดเป่าความวิตกกังวล 
3. การรำลึกถึงอัลลอฮฺให้มาก ๆ เพราะนี่เป็นวิธีการที่มั่นใจได้ว่าบรรลุถึงสันติและความสงบ
4. เศาะลาวาตให้แก่ท่านนบี((ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)มาก ๆ ในสุนันอัตติร์มิซีย์(2381)เล่าว่า อุบัยย์ (ขออัลลอฮฺทรงพึงพอใจท่าน) กล่าวว่า “ฉันกล่าวว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ แท้จริงฉันได้กล่าวเศาะละวาตให้แก่ท่านเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะให้ฉันทำการดุอาอฺแก่ท่านเท่าไหร่ดี?” ท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)ตอบว่า “จงทำตามที่ท่านต้องการเถิด” อุบัยย์กล่าวว่า “ฉันกล่าวว่า หนึ่งในสี่(ของช่วงเวลาทั้งหมดที่ฉันได้ขอดุอาอฺ) ” ท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ตอบว่า “จงทำตามที่ท่านต้องการเถิดแต่ถ้าหากท่านเพิ่มขึ้นอีก ย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับท่าน” ฉันจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้นก็ครึ่งหนึ่ง(ของช่วงเวลาทั้งหมดที่ฉันขอดุอาอฺ)” ท่านนบี( ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กล่าวว่า “จงทำตามที่ท่านต้องการเถิด หากท่านกระทำเพิ่มขึ้นอีก ย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับท่าน” ฉันกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้นก็สองในสาม(ของช่วงเวลาทั้งหมดที่ฉันได้ขอดุอาอฺ)” ท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ได้กล่าว “ท่านจงทำตามที่ท่านปรารถนาเถิด หากท่านกระทำเพิ่มขึ้นอีก ย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับท่าน” ฉันกล่าวว่า “ฉันจะทุ่มเทการดุอาอฺ(หรือการศ่อละวาต)ของฉันในช่วงเวลาทั้งหมดนั้นมีให้แด่ท่าน” ท่านนบีจึงกล่าวว่า “ในขณะนั้นท่านจะถูกปลดเปลื้องความโศกเศร้าและบาปของท่านจะได้รับการอภัยโทษให้ (อัลอัลบานีย์ระบุว่าเป็นหะดีษที่ดี(หะสัน)) 
.
นอกจากนี้แล้วทางเลือกหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดความกังวลเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุด หากว่าเป็นความเครียดความกังวลเกี่ยวกับอนาคต เช่นจะใช้ชีวิตอย่างไร ท่านจะต้องคิดต่ออัลลอฮฺในแง่บวกและไว้วางใจต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจ พระองค์ตรัสไว้มีความหมายว่า 
.
“และจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาจากที่ที่เขามิได้คาดคิด และผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งอย่างนั้นอัลลอฮฺทรงกำหนดกฎสภาวะไว้แล้ว" [อัฏเฏาะลาก 65:3] 
.
ขออัลลอฮฺโปรดทรงช่วยเหลือพวกเราให้ทำความดีด้วยความง่ายดาย
.
………………………………………
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี แปลและเรียบเรียง
ที่มา :Islamqa.Info

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้